Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Samenwerking

In nauwe samenwerking met enkele ervaren trainers worden de trainingen uitgevoerd. Hiermee is continuïteit en maatwerk gegarandeerd. Door elkaar te inspireren  met onder andere een dosis kritisch vermogen worden succesvolle trainingen gerealiseerd.
Voorts zal met name op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling nauw samengewerkt worden met de GGD Rotterdam, Servicepunt Meldcode.Partners

Marijke van Dongen
Is deskundige in het geven van trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, workshops Meldcode, het verzorgen van trainingen communiceren voor professionals in Onderwijs, Zorg en Welzijn. Zij is tevens projectleider voor Vrouwelijke Genitale Verminking, preventie en nazorg, en voor Opvoeders in Actie, laagdrempelige opvoedingsondersteuning. LTAK (THG) gekwalificeerd.

Bianca Kruijs
Is trainer en procesbegeleider bij de implementatie en borging van de Landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast deskundigheidsbevordering op het gebied van signaleren, handelen en bespreekbaar maken, verzorgt zij landelijk trainingen voor Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld. LTAK (THG) gekwalificeerd.

Marjon Schagen
Is geregistreerd supervisor en trainer en verzorgt trainingen en themabijeenkomsten aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Marjon is tevens projectleider bij het project preventie van en nazorg bij Vrouwelijke Genitale Verminking. LTAK (THG) gekwalificeerd.

Irene de Heer
Is coach, intervisor en gecertificeerd trainer in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Irene verzorgt trainingen op het gebied van implementatie en borging van de Meldcode en in het versterken van professionals in het willen, durven en kunnen signaleren en handelen bij kindermishandeling. Tevens verzorgt zij themabijeenkomsten op het gebied van eergerelateerd geweld. LTAK (THG) gekwalificeerd.

Jeanette Buitelaar

Is Accountmanager CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Rotterdam en is o.a. trainer op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling aan Vrijwilligersorganisaties.
Samen met José van Wouwtrainingen voert Jeanette de training voor Contactpersonen in Vrijwilligersorganisaties uit. 

Jeannette van Zijl
Is coach, trainer en adviseur in het onderwijs. Heeft een brede ervaring in het begeleiden en trainen van docenten. Ze is analytisch sterk en slaagt er vaak in om docenten snel tot verandering en ontwikkeling aan te zetten.

Mohamed Sghir
Is als adviseur/trainer betrokken bij Stichting MeSam, het expertisecentrum voor Mens en Samenleving. Vanuit zijn kennis en expertise rondom thema's als huiselijk geweld, zelfbeschikking, radicalisering en ouderen, verzorgt hij trainingen voor vrijwilligersorganisatie met aandacht voor diversiteit. MeSam is een expertisecentrum dat adviseert, ondersteunt, traint, bindt en verbindt en dat samen met diverse doelgroepen projecten ontwikkelt, om mensen vooruit te helpen in de samenleving.

Thera Hoegen
Als trainer en coach begeleidt Thera de (jeugd)professional in het vergroten van kennis en vaardigheden, zodat deze een gezin optimaal kan ondersteunen tijdens de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Thera traint deze professionals op het gebied van Huiselijk geweld en kindermishandeling, GIZ-methodiek, Vlaggensysteem en werken aan veiligheid. Thera is THG gekwalificeerd.