Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Ouderbeleid
Ouderbeleidsplan schrijven

Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisschool of buitenschoolse opvang enerzijds en de ouders anderzijds zijn partners in de opvoeding. Dit pedagogisch partnerschap krijgt een steviger basis met een goed ouderbeleidsplan.
Veel professionals zien er tegenop om deze te schrijven of weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. Dit traject helpt hen een flink stuk op weg.

In het ouderbeleidsplan geeft de organisatie inhoudelijk en praktisch inhoud aan het pedagogisch partnerschap met ouders.
De deelnemers aan dit traject leren een meerjarenbeleidsplan, maar ook een jaarplan en activiteitenplan uit te werken, goed afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de organisatie.

Over het traject en de methodiek
· Deelnemers staan stil bij de huidige en gewenste situatie en leren wat partnerschap met ouders inhoudt.
· Er wordt een visie geformuleerd, gevolgd door een stappenplan om fasegewijs te komen tot een ouderbeleidsplan, jaarplan en activiteitenplan.
· Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, maar het traject kan ook groepsgewijs op uw locatie worden uitgevoerd.

Resultaten
Deelnemers zijn na dit traject in staat om, in interactie met de achterban in de eigen organisatie, een gedeelde visie op het pedagogisch partnerschap met ouders te ontwikkelen, en deze praktisch en inhoudelijk te vertalen in een ouderbeleidsplan,
meerjarenplan en activiteitenplan.

Duur van de training
Vijf dagdelen met tussenperiodes van minimaal een week.