Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Opvoedingsondersteuning
Thematische ouderavonden

Veel ouders hebben behoefte aan voorlichting en informatie over opvoeden in brede zin. Daarnaast hebben ze soms ondersteuning nodig in hun rol als opvoeder en hebben ze behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Er bestaat een uitgebreid aanbod om in deze behoefte te voorzien.

Scholen of andere organisaties die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen uit ons aanbod putten voor een interessante en zinvolle invulling van een ouderavond. Daarnaast zijn ouderavonden op maat mogelijk.

Een kleine greep uit ons aanbod
· Het puberbrein
· Jongeren en seksualiteit
· Pesten en cyberpesten
· Games: de voor- en de nadelen
· Seks en de media
· Financiële opvoeding
· Mediaopvoeding en de rol van moderne media
· Media en reclame
· Jongens: hoe voed je ze op?
· Wensen en grenzen

Resultaten
Tijdens de ouderavond wordt een onderwerp bespreekbaar gemaakt door voorlichting, voorbeelden en praktische informatie.
Ouders hebben ervaringen over het onderwerp kunnen uitwisselen en voelen zich gesteund in hun rol als opvoeder.

Duur van een ouderavond
Een bijeenkomst van twee uur (inclusief een korte pauze).