Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Motivatie en het starten van een eigen bedrijf

Vanuit de jongerenhulpverlening en crisisopvang, waar ik de praktijk en problematiek van dichtbij heb meegemaakt, ben ik me gaandeweg steeds meer gaan verdiepen en ontwikkelen in het trainersvak. Ik verzorg inmiddels gedurende vele jaren trainingen voor professionals, die met kinderen, jongeren, volwassenen of met ouderen werken. Het betreft onder andere trainingen op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en agressietrainingen, bestemd voor diverse doelgroepen.

De trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling vinden plaats in nauwe samenwerking met het Servicepunt Meldcode van de GGD, de Gemeente en een aantal ervaren trainers. Het belang van goede onderwijskansen en het gezond opgroeien van kinderen staat hierbij voorop. De Meldcode, ingevoerd in juli 2013, verplicht professionals vroegtijdig te signaleren en te handelen.
Teveel kinderen, volwassenen en ouderen zijn of worden immers dagelijks slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Ook met agressie krijgen professionals regelmatig te maken, mensen schrikken er van en weten vaak niet hoe te reageren of te handelen. In een agressietraining (van kort tot zeer intensief) leren deelnemers de verschillende vormen van agressie te onderscheiden en te herkennen en oefenen zij (liefst met een acteur) hoe hiermee om te gaan en hoe hierop te reageren. Door het volgen van een uitgebreide agressietraining leren deelnemers beter om te gaan met agressief gedrag, doordat ze meer inzicht hebben gekregen in hun eigen gedrag en ze gebruik kunnen maken van nieuwe gesprekstechnieken.

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij een Ondersteunings- en Ontwikkelingsorganisatie in Rotterdam, ben ik in 2013 mijn eigen bedrijf gestart. De programma's op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling worden regelmatig bijgesteld en up-to-date gehouden.

Graag nodig ik u uit om door mijn website te browsen om te zien wat Wouwtrainingen zoal aanbied. Heeft u vragen of wilt u trainingen die niet op de website vermeld staan, neem gerust contact met me op.

Ik wens u hierbij veel plezier en hoop u binnenkort te mogen ontmoeten!

José van de Wouw