Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Welkom op 'Wouwtrainingen'

Wouwtrainingen biedt inspirerende trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning

Deze trainingen en workshops bieden professionals ondersteuning in hun handelen bij o.a.

· Het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
· Het bespreekbaar maken van deze signalen
· Het voeren van 'slecht nieuws' of 'lastige' gesprekken
· Het implementeren van de Meldcode
· Het omgaan met agressie
· Het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

In samenwerking met Vrijwilligerswerk Rotterdam is een training ontwikkeld voor bestuursleden en coördinatoren in Vrijwilligersorganisaties

Deze training biedt ondersteuning bij het maken van een werkplan; hoe om te gaan met de stappen van de Meldcode (voor Vrijwilligersorganisaties is een aangepaste Meldcode en Protocol ontwikkeld); bij het herkennen en omgaan van vroegtijdig signaleren en het bespreekbaar maken van deze signalen; bij het tijdig doorverwijzen naar professionele hulpverleners/organisaties.   

De trainingen bieden een gegarandeerde kwaliteit!

Certificering


· Trainers Huiselijk Geweld (THG)
· Agressietrainer
· 'Beter omgaan met pubers'
· ‘Vlaggensysteem’ (seksueel grensoverschrijdend gedrag)
· CRKBO geregistreerd

BKK erkend

Het programma 'Signaleren...wat nu?' en de Workshop 'Meldcode' zijn erkend door de BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang)

Opdrachtgevers zijn onder andere

· GGD, Servicepunt Meldcode
· Schoolbesturen
· Basis- en Voortgezet Onderwijs
· MBO en HBO opleidingen
· Kinderopvang en Peuterspeelzalen
· Centra voor Jeugd en Gezin
· Wijkcentra, Huizen van de Wijk
· Wijkteams
· Sportsupport, Sportclubs
· Thuis op Straat
· Buurt en Speeltuinwerk
· Vrijwilligersorganisaties
· Migrantenorganisaties
· Woningcorporaties
· GGZ-instellingen
· Tandheelkundige zorg
· Huisartsenposten
· Ziekenhuizen
· Verloskundigen
· Gemeente, diverse afdelingen
· Juristen huisverbod