Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Ervaringen / reacties van deelnemers


Trainingen voor Aandachtsfunctionarissen

“Ik ben enorm tevreden over de training. Ook vind ik dat de trainer de stof leuk en positief overbrengt.
Een enorme leuke training waar ik veel van heb opgestoken”.

“Wat ons allen bindt is het zijn van Aandachtsfunctionaris. Het was fijn om deze verschillen te zien en hoe deze elk werden ingevuld op een eigen manier. De trainer heeft ons structuur en advies geboden over hoe deze functie het best kan worden uitgeoefend als wijkwerker”

“Het samen zoeken naar oplossingen voor medecursisten of suggesties geven voor het plan van aandacht was zeer nuttig. Ik heb van deze momenten veel geleerd. De training was volledig en compact”.

“Een interessante cursus die de juiste informatie en kennis heeft gegeven om de Meldcode binnen de organisatie te implementeren en te borgen; Een heldere opzet en fijn dat er een usb-stick werd meegegeven”

“Ik heb enorm veel van de expertise van de deelnemers opgestoken gedurende de training!”

“Het schrijven van een 'begin plan van aandacht' tijdens de training werkt heel goed”.

“Overzichtelijk, duidelijke info, doelstelling helder, goede naslag en concrete voorbeelden en vragen van de trainster. Een goede basis om stevig op voort te gaan”.

“Veel info, duidelijk doorpakken. Helpt mij om wat concretere stappen te maken met directie en leerlingen”.


Trainingen voor Contactpersonen in Vrijwilligersorganisaties

“Duidelijk, gepassioneerd, professioneel, to-the-point. Bedankt! Jullie zijn rolmodellen”

“Wow, echt leerzaam voor onze organisatie”

“Tijd en ruimte voor ieders’ eigen ervaringen en uitwisseling met elkaar”

“Goed lesmateriaal, mooie combi theorie en praktische voorbeelden”

“Discussie leerzaam. Wij hebben een situatie gegeven en onze mening daarover. Het heeft mij gestimuleerd om mee te praten. Materialen zijn goed, onderwerpen duidelijk”.


'Signaleren...wat nu?'

“Wat goed werkte voor mij was de prettige sfeer en de vertrouwelijkheid; er kwamen ook hele pittige situaties ter sprake”

“Erg fijne manier om dit onderwerp te bespreken., humor, open en serieus. Wat ik ook goed vind is de eerlijkheid, niet een gewenst antwoord, maar ook respectvol zeggen dat dit niet kan”

“Weer even goed op de signalen gewezen en fijn dat je weet wat andere collega’s doen/weten”

“Goede sfeer, hoge betrokkenheid. Veel interactie en input van leerkrachten”

“Ga zo door. Leuke open houding. Op speelse manier een ernstige boodschap gebracht”


Workshops Meldcode

“Ik vind het uiterst noodzakelijk dat deze cursus gegeven wordt met name voor jonge leerkrachten”

“Ook voor ieders ervaringen en verhaal. Duidelijke PP, docent met veel kennis en ervaring” “Duidelijke antwoorden op vragen. Stapsgewijs opbouwend. Inspirerend”

“De informatie, uitleg, omdat je er nu meer van bewust bent. Aandachtspunt voor mij is vooral dat er verhalen zijn waar je goed bij moet opletten, want anders maak je er zelf wat van…”

“De informatie die verstrekt is, kan er aan bijdragen om een kind veilig te stellen. Mijn aandacht hiervoor is nu verscherpt”

“Ik vond het goed omdat ik nu meer zal letten op situaties waarbij ik het niet helemaal vertrouw, ik zal meer alert zijn”

“Goede open sfeer, trainer duidelijk kundig”


Communicatie, lastige gesprekken voeren

“Rollenspellen maken het echt en dat is goed., want dan weet je hoe het er in de praktijk aan toe kan gaan”

“Heldere opbouw met een goede uitleg van de basis die nodig is voor een gesprek”

“De kleine setting was prettig, iedereen kwam aan de beurt, prettige feedback (het mocht van mij wel langer duren)”

“Ik ben me bewust geworden dat bij echt luisteren je eigen situatie geen rol mag spelen”

“Er was ruimte voor humor, goede balans, goede sfeer, korte werkvormen”
“Vooral het praktische van de training vond ik goed en ook de vaart die er in zat en de herkenning”

“Het accent kwam te liggen op actie, het doen, het ervaren en dat heb ik positief ervaren”


Training communicatiestijlen

“Manier van overbrengen en terugkoppelen als positief prettig ervaren. Ik mocht zijn wie ik was”

“Leerzame middag, in korte tijd resultaat neergezet”

“Ik zag dat jullie (trainer en acteur) alle cursisten positief benaderden en bij ieder de kwaliteiten en valkuilen benoemden. Een positief en stimulerend effect op mij!”

“Goede deskundige training!”


Agressie, omgaan met agressief gedrag

“Ik zag er enorm tegen op maar zou nu nog wel een keer willen gaan”

“Drie soorten agressie en vooral hoe je lichaam er op reageert, dat heb ik vooral uit de training geleerd”

“Mijn zelfkennis is vergroot, ik weet nu beter hoe te reageren in bepaalde situaties”

“De trainer was erg actief en motiverend, duidelijk, zeer prettig ervaren persoon”

“Professioneel in alle opzichten, inhoudelijk goed, inlevend vermogen, opbouwend”.

“De acteur was uitdagend en open, zeer bekwaam en geloofwaardig”