Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Communicatie
Communicatietraining 

Deze training voor professionals in het onderwijs, welzijn en andere werkvelden biedt een verdieping op diverse communicatievraagstukken.

De deelnemers krijgen meer inzicht in hun manier van communiceren en leren zeer praktische technieken kennen en doelbewust inzetten.
Om doelen in het werk te bereiken moet de professional over communicatieve vaardigheden beschikken en overtuigingskracht hebben. In deze praktisch opgebouwde training leren de deelnemers over verschillende onderwerpen, zoals contact leggen, een
gesprek aanknopen, vertrouwenwekkend overkomen en omgaan met en het halen van doelen.

Over de training en de methodiek
· Deelnemers leren theorie en praktijk van gesprekstechnieken en communicatiemodellen en leren deze toepassen.
· Deelnemers nemen verschillende posities in tijdens de oefengesprekken.
· Er is aandacht voor meerdere onderwerpen, zoals rapporten maken, matchen en mismatchen, het gesprek leiden, onbevooroordeeld luisteren en doorvragen, taalgebruik aanpassen, oorzaken van miscommunicatie en omgaan met (voor-) oordelen.

Resultaten
Professionals die deze training hebben gevolgd zijn beter in staat goede resultaten te behalen in hun werk, doordat ze beschikken over nieuwe communicatievaardigheden, zoals het gebruik van gesprekstechnieken, luisteren, overtuigen en verslagleggen.

Duur van de training
Twee dagdelen.