Trainingen voor professionals in Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Justitie en Maatschappelijke Ondersteuning
José van de Wouw
info@wouwtrainingen.nl
Omgaan met agressief gedrag
Leren omgaan met agressief gedrag (kort)

Professionals die worden geconfronteerd met agressieve ouders kunnen daarvan behoorlijk overstuur raken. In deze workshop leren zij inzien dat agressie niet op de persoon gericht is en dat ze zich niet altijd aangevallen hoeven te voelen.

Niet de medewerker zelf roept agressie op. Meestal zijn er andere oorzaken. Toch wordt agressie vaak persoonlijk opgevat. Iedereen reageert op een eigen, primaire manier op agressief gedrag. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers handvatten aangereikt hoe ze beter om kunnen gaan met agressief gedrag van ouders. Daarnaast worden aan de hand van eigen casussen effectieve gesprekstechnieken uitgeprobeerd en geoefend. Hierbij wordt een trainingsacteur ingezet als ‘agressieve ouder’.

Over de workshop en de methodiek
· Deelnemers krijgen enige theorie en leren drie soorten van agressie herkennen die vaak voorkomen op scholen.
· Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen primaire reactie op het moment dat agressie zich voordoet.
· Een acteur stimuleert deelnemers om nieuwe technieken toe te passen tijdens de confrontatie met agressie.

Resultaten
Deelnemers kunnen beter omgaan met agressief gedrag, doordat ze meer inzicht hebben gekregen in hun eigen gedrag en doordat ze gebruik kunnen maken van nieuwe gesprekstechnieken.

Duur van de training
Een dagdeel van drie uur.

Kortdurende workshop
1 uur